CALAMITEITEN


Calamiteit: een (milieu)ramp of een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Goed voorbereide bedrijven, hebben een (rampen)plan in de kast liggen en weten duidelijk wat hen te doen staat.
Een calamiteit komt nooit op een verwacht moment. Of het nu een brand met explosiegevaar, vrijgekomen asbest, of een andere gevaarlijke stof is. Indien uw bedrijf risico loopt op dergelijke gebeurtenis, is het cruciaal om hierop zo goed als mogelijk voorbereid te zijn.
Om de impact en gevolgen naar milieu en gezondheid zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk om ons zo vroeg mogelijk in te schakelen! In geval van nood zijn wij dan ook 24h op 24h bereikbaar.
Calamiteiten

Begeleiden en aansturen nooddiensten bij (asbest)brand

Milieucalamiteit? Asbestverontreiniging bij een brand? Snel onderzoek en...
Lees meer
Calamiteiten

Instellen perimeters verontreiniging

Na een verontreiniging is het van groot belang dat er een correcte perimeter...
Lees meer
Calamiteiten

Projectbegeleiding en sanering na calamiteit

De eerste prioriteit? Inzicht krijgen in de risico's voor mens en milieu.
Lees meer

Hoe kunnen we u verder helpen?


Contacteer ons